ABERGAVENNY | NP7 7LT

6 DESG
COFFI
WIFI

Oes angen i chi wneud newid, neu greu rhywbeth newydd? A oes angen lle arnoch i ail-feddwl, ail-gychwyn neu ail-unioni'ch cyfeiriad? Eich busnes, tîm, cynnyrch neu strategaeth? Neu a hoffech olygfa newydd yn unig?.

Oes angen i chi wneud newid, neu greu rhywbeth newydd? A oes angen lle arnoch i ail-feddwl, ail-gychwyn neu ail-unioni'ch cyfeiriad? Eich busnes, tîm, cynnyrch neu strategaeth? Neu a hoffech olygfa newydd yn unig?

Gyda golygfeydd gleision ac awyr glir, does dim rhaid ichi edrych ar yr olygfa yn unig; gallwch mentro tu allan a bod yn rhan ohono. Gadewch i'r mynyddoedd eich ysbrydoli gyda syniadau ffres, safbwyntiau newydd a chysylltiadau newydd. Profwch y tymhorau a dysgwch o rythmau natur. Ymunwch â chyd-deithwyr o amgylch y bwrdd i rannu straeon ysbrydoledig a bwyd rhyfeddol. Arhoswch yn ein fflat byw/gwaith un pwrpas a phrofwch warchodfa awyr dywyll Bannau Brycheiniog - 24/7.

Adnoddau

10 - 15 DESG
WIFI
TEA & CHOFFI
WiFi

Peiriant Coffi

Teledu

Gweithle

Parcio am Ddim

Dim Ysmygu

Manylion

10 - 15 DESg
WIFI

Lleoliad

YN DEBYG I WAITH OND YN WAHANOL - ABERGAVENNY | NP7 7LT

Cael eich adnewyddu. Cael eich ysbrydoli

Wedi'i leoli mewn 45 erw o fynydd, gyda choedwigoedd, caeau, llynnoedd a mwy, mae digon o le i greu lle sy'n iawn i chi a'ch tîm. Gyda pharcio am ddim a mynediad llawn i'r anabl, mae'r cyfleuster cynadledda a swyddfa un pwrpas hwn yn wirioneddol unigryw.

Mae HUB.CYMRU yn brosiect peilot sy'n cael ei bweru gan gymuned Indycube.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.