PONTARDDULAIS | SA4 8PAP

6 DESG
COFFI
WIFI

Croeso i Ganolfan y Bont, canolfan gymunedol ym Mhontarddulais. Rydym bellach yn gweithio'n agos gydag Indycube a'u prosiect HUB.CYMRU i helpu gynorthwyo gweithlefydd gweithio o bell fel darpariaeth ar gyfer gweithwyr sy’n weithio o gartref.

Fel rhan o'r prosiect hwn, rydym yn helpu aelodau bregus ac anhygyrch o'r gymuned i elwa ar well sgiliau mewn maeth a choginio. Byddwn yn helpu i baratoi pobl ar gyfer mynediad i gyflogaeth â thâl, cefnogi cydlyniant cymunedol a byddwn yn gweithio i ddatblygu sgiliau pobl gyda dull datrys problemau. Byddwn yn gweithio i integreiddio gwahanol grwpiau oedran - gweithio rhwng cenedlaethau a hyrwyddo annibyniaeth, yn enwedig i rieni ifanc, pobl fregus ac oedolion hŷn. Mae ein prif ffocws ar ddarparu mynediad a chefnogi pobl bregus yn ein cymuned, yn enwedig y rheini gyda phlant ag anableddau dysgu, oedolion hŷn, yr henoed a rhieni ifanc.

Adnoddau

4 - 6 DESG
WIFI
TEA & CHOFFI
WiFi

Peiriant Coffi

Teledu

Gweithle

Parcio am Ddim

Dim Ysmygu

Manylion

4 - 6 DESg
WIFI

Lleoliad

CANOLFAN Y BONT - 28 Ffordd Dulais, Pontarddulais, Abertawe SA4 8PAP

Croeso i Ganolfan y Bont, canolfan gymunedol ym Mhontarddulais. Rydym bellach yn gweithio'n agos gydag Indycube a'u prosiect HUB.CYMRU i helpu gynorthwyo gweithlefydd gweithio o bell fel darpariaeth ar gyfer gweithwyr sy’n weithio o gartref.

Mae HUB.CYMRU yn brosiect peilot sy'n cael ei bweru gan gymuned Indycube.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.