BLAEN-Y-MAES | SA55

3 DESG
COFFI
WIFI

Mae Canolfan Galw Heibio Blaen-Y-Maes yn sefydliad cymunedol dielw wedi'i leoli yng nghanol Blaen-Y-Maes, Abertawe. Mae'r Ganolfan Galw Heibio yn darparu lle cymunedol i bawb, Gyda mynediad at alwadau ffôn a ffôn am ddim, ochr yn ochr â mynediad at beiriant golchi am gyn lleied â £1.00.

Rydym yn darparu hamperi bwyd i'r rhai sydd mewn angen. Mae gennym hefyd siop ddillad cymunedol lle mae eitemau'n cael eu gwerthu o gyn lleied â 10c. Rydym hefyd yn cymryd ac yn derbyn rhoddion amrywiol. Ochr yn ochr â hyn, rydym hefyd yn codi arian bob blwyddyn lle rydyn ni'n cael diwrnod gweithgaredd hwyl i'r teulu yn ystod yr haf a'r Nadolig. Mae hyn hefyd yn rhoi cyfle i'r gymuned ddod at ei gilydd a darganfod ein canolfan. Nod y ganolfan yw helpu'r rhai sydd mewn angen, er ein bod yn croesawu unrhyw un i ddod i ymweld â ni. Weithiau byddwn yn cynnal prosiectau grŵp ac rydym hefyd yn croesawu unrhyw un i ddod am baned a sgwrs.

Cyfleusterau

3 DESG
WIFI
TE & CHOFFI
WiFi

Peiriant coffi

Teledu

Gweithle

Parcio Am Ddim

Dim Ysmygu

Manylion

3 DESG
WIFI

Lleoliad

86 Blaen-y-maes Dr, Blaen-y-maes SA55 Abertawe

Mae Canolfan Galw Heibio Blaen-Y-Maes yn sefydliad cymunedol dielw wedi'i leoli yng nghanol Blaen-Y-Maes, Abertawe. Mae'r Ganolfan Galw Heibio yn darparu lle cymunedol i bawb

Mae HUB.CYMRU yn brosiect peilot sy'n cael ei bweru gan gymuned Indycube.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.